Refund policy

Retururi
Politica noastră durează 30 de zile. Dacă au trecut 30 de zile de la achiziționarea dvs., din păcate nu vă putem oferi rambursare sau schimb.

Pentru a fi eligibil pentru o returnare, obiectul dvs. trebuie să fie neutilizat și în aceeași condiție în care l-ați primit. De asemenea, trebuie să fie în ambalajul original.

Există anumite situații în care se acordă numai rambursări parțiale (dacă este cazul)

Orice articol care nu se află în starea inițială, este deteriorat sau lipsește piese din motive care nu se datorează erorii noastre
Orice articol returnat la mai mult de 30 de zile de la livrare

Rambursări (dacă este cazul)
Odată ce returnarea dvs. este primită și inspectată, vă vom trimite un e-mail pentru a vă anunța că am primit articolul returnat. Vă vom anunța, de asemenea, despre aprobarea sau respingerea restituirii dvs.
Dacă sunteți aprobat, atunci rambursarea dvs. va fi procesată și automat se va aplica un credit cardului dvs. de credit sau metodei originale de plată, într-o anumită cantitate de zile.

Rambursări tardive sau lipsă (dacă este cazul)
Dacă nu ați primit încă o rambursare, verificați mai întâi contul dvs. bancar.
Apoi contactați compania dvs. de carduri de credit, poate dura ceva timp până când rambursarea dvs. este publicată oficial.
Apoi contactați banca. Adesea, există o perioadă de procesare înainte de a fi înregistrată o rambursare.
Dacă ați făcut toate acestea și încă nu ați primit rambursarea dvs., contactați-ne la ficimimi2017@gmail.com.

Articole de vânzare (dacă este cazul)
Doar articolele cu preț regulat pot fi rambursate, dar, din păcate, articolele de vânzare nu pot fi rambursate.

Schimburi (dacă este cazul)
Înlocuim articolele numai dacă sunt defecte sau deteriorate. Dacă aveți nevoie pentru a-l schimba pentru același articol, trimiteți-ne un e-mail la ficimimi2017@gmail.com și trimiteți-vă articolul la: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iasi, Romania

Cadouri
Dacă articolul a fost marcat ca cadou atunci când a fost achiziționat și livrat direct la dvs., veți primi un credit cadou pentru valoarea returnării. După primirea articolului returnat, vă va fi trimis un certificat cadou.

Dacă articolul nu a fost marcat ca un cadou atunci când a fost cumpărat sau dacă cel care a oferit-o cadoul a fost expediat pentru a vă oferi mai târziu, vom trimite o rambursare către cadou și el va afla despre returul dvs.

Livrare
Pentru a vă returna produsul, trebuie să trimiteți produsul dvs. pe adresa: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iași, România

Veți fi responsabil pentru plata propriilor cheltuieli de transport pentru returnarea articolului. Costurile de transport nu sunt rambursabile. Dacă primiți o rambursare, costul transportului de retur va fi dedus din rambursare.

În funcție de locul în care locuiți, timpul poate dura pentru ca produsul dvs. schimbat să ajungă la dvs., poate varia.

Dacă expediați un articol peste 300 lei, ar trebui să luați în considerare utilizarea unui serviciu de transport cu urmărire sau achiziționarea unei asigurări de transport. Nu vă garantăm că vom primi obiectul returnat.

 

Returns 

Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable) 

Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error
Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at ficimimi2017@gmail.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at ficimimi2017@gmail.com and send your item to: Soseaua Nationala 198 bl b sc b , Ap 19 et 5, Iasi IS, Romania.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iasi, Romania

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.