Refund policy

Retururi
Politica noastră durează 14  zile. Dacă au trecut 14 zile de la achiziționarea dvs., din păcate nu vă putem oferi rambursare sau schimb.

Pentru a fi eligibil pentru o returnare, obiectul dvs. trebuie să fie neutilizat și în aceeași condiție în care l-ați primit. De asemenea, trebuie să fie în ambalajul original.

Există anumite situații în care se acordă numai rambursări parțiale (dacă este cazul)

-Orice articol care nu se află în starea inițială, este deteriorat sau lipsesc piese din motive care nu se datorează erorii noastre
-Orice articol returnat la 14 zile de la primire

Rambursări (dacă este cazul)
Odată ce returnarea dvs. este primită și inspectată, vă vom trimite un e-mail pentru a vă anunța că am primit articolul returnat. Vă vom anunța, de asemenea, despre aprobarea sau respingerea restituirii dvs.
Dacă sunteți aprobat, atunci rambursarea dvs. va fi procesată și automat se va aplica un credit cardului dvs. de credit sau metodei originale de plată, în decurs de 14 zile de la rambursare.

Rambursări tardive sau lipsă (dacă este cazul)
Dacă nu ați primit încă o rambursare, verificați mai întâi contul dvs. bancar.
Apoi contactați compania dvs. de carduri de credit, poate dura ceva timp până când rambursarea dvs. este publicată oficial.
Apoi contactați banca. Adesea, există o perioadă de procesare înainte de a fi înregistrată o rambursare.
Dacă ați făcut toate acestea și încă nu ați primit rambursarea dvs., contactați-ne la ficimimi2017@gmail.com.

Articole de vânzare (dacă este cazul)
Doar articolele cu preț regulat pot fi rambursate, dar, din păcate, articolele de vânzare nu pot fi rambursate.

Schimburi (dacă este cazul)
Înlocuim articolele numai dacă sunt defecte sau deteriorate. Dacă aveți nevoie pentru a-l schimba pentru același articol, trimiteți-ne un e-mail la ficimimi2017@gmail.com și trimiteți-vă articolul la: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iasi, Romania


Livrare
Pentru a vă returna produsul, trebuie să trimiteți produsul dvs. prin curier pe adresa: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iași, România

Veți fi responsabil pentru plata propriilor cheltuieli de transport pentru returnarea articolului. Costurile de transport nu sunt rambursabile. Dacă primiți o rambursare, costul transportului de retur va fi dedus din rambursare.

În funcție de locul în care locuiți, timpul poate dura pentru ca produsul dvs. schimbat să ajungă la dvs., poate varia.

Returns 

Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable) 

Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error
Any item that is returned more than 14 days after delivery

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within 14 days from your refund.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at ficimimi2017@gmail.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at ficimimi2017@gmail.com and send your item to: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iași, România.
 

Shipping
To return your product, you should send  your product to: Strada Piscului 22A, Valea Lupului, judet Iasi, Romania

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.